csgb

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve 22.05.2003 tarihi 4857 sayılı İş Kanunu’nun iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, faaliyet konularına ve çalışan sayılarına bakılmaksızın kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu iş yerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyer de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına uygulanacaktır.

Kanun hükümleri;50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30.06.2013, 50’den çok çalışanı olan işyerlerinde ise 30.12.2012 tarihinden itibaren uygulamaya başlamıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işverene, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü getirilmiş bulunmaktadır. Bu yükümlülükler;

Çalışma ortamlarında çalışanlarının sağlık ve güvenliğine tehdit oluşturabilecek etkenlerin belirlenmesi, bu etkenlerin ölçülebilir ve sayılabilir hale getirilmesi, yasal mevzuat kapsamında kullanılan ekipmanların (basınçlı/ kaldırma ekipmanları) değerlendirilmesi ve raporlanması, yapılacak saha çalışmaları ile İSG sisteminin kurulması ve sürekliliği için temel oluşturacaktır.

  • Risk Analizi
  • Ekipmanların Periyodik Kontrolleri
  • İç Ortam Ölçümleri
  • Patlamadan Korunma
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

online-teklifbasinda