• Çevre faaliyetlerinin koordinasyonu
  • Çevresel Ölçüm ve Analizlerin Yaptırılması
  • İç tetkik ve raporlama
  • Uygunsuzlukların giderilmesi çalışmaları
  • Resmi yazışmalar ve periyodik bilgilendirmeler
  • Çevre izin, lisans ve belgelerinin takibi
  • Atık Yönetim Planlarının hazırlanması
  • Çevre denetimlerinde denetçilere refakat
  • Çevre bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi

Denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler,  faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenlemek üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar.