Tehlike; zarar verme potansiyeline sahip herhangi birşey. Tehlikeler insana, mala ve prosese etki edebilir;Kazalara ve hastalıklara, ürün kaybına, makine hasarlarına, vb. sebep olabilir.
Mesleki risk; bir tehlikeye maruziyet sonucu bir yaralanma ya da bir hastalığın meydana gelme olasılığının ve şiddetinin bileşkesine işaret eder.

Neden/nasıl bir risk değerlendirmesi yapmalıyım?

Mesleki risklerin değerlendirilmesinde temel amaç, çalışanların sağlığının korunması vegüvenliklerinin sağlanmasıdır.
Riskdeğerlendirme, işle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan ve çalışanlara ve çevreye olabilecek olası zararların en aza indirilmesine yardım eder.
Riskdeğerlendirme aynı zamanda işinizin verimli ve rekabet edebilir olmasına katkı sağlar. Sağlık ve güvenlik alanında yapılan yasaldüzenlemelerde iş verenlere düzenli risk değerlendirme yapma yükümlülüğü getirilmiştir.